Leka och Lära

Under augusti till oktober arbetar vi med grundverksamheten.  Alla barnen lär sig hur man gör på Bamsebo och hur vi är mot varandra. Det blir en trygg vardag för alla. När grundverksamheten är demokratisk, tydlig och anpassad efter alla barn på förskolan, blir barnen delaktiga i sin verksamhet och kan utnyttja miljön till fullo för sitt eget lärandes skull.

Barn tar till sig kunskap och färdigheter när det sätts i ett sammanhang och att tillsammans bygga en saga där barnen tydligt påverkar handlingen blir därför ett utmärkt arbetssätt. Därför arbetar vi med Storyline. Vi låter vår storyline genomsyra nästan alla delar av våra dagar och kan på ett lekfullt och fantasieggande sätt låta alla mål i läroplanen finnas med. Barnen får, med dramats hjälp, många spännande upplevelser tillsammans. Det är ofta en utklädd aktör på besök som ger oss utmaningarna och som initierar olika typer av aktiviteter då barnen själva funderar vidare och ställer frågor.

Så här kan det till exempel se ut på Pluttra där pedagogerna regelbundet publicerar bilder och inlägg:

För några veckor sen kom då trollkarlen för att se på vår akrobatuppvisning och få hjälp med att trolla fram trollstaven. Då hade barnen tränat länge och blivit bra på både kullerbyttor och annat.

Vi hade inte träffat trollkarlen Truxa tidigare men det visade sig vara en dam med långt svart hår och hög hatt. Efter uppvisningen och lite magi hittade Idun trollstaven i sitt fack.

Trollkarlen lämnade också kvar ett experiment som vi kunde ställa hypotes på och utföra. Ni har väl sett de rosa gelékulorna på hyllan och barnens hypoteser?

Barn och pedagogerna arbetar med portfolio, ett bra sätt att dokumentera och medvetandegöra lärandet hos varje barn. Genom sin portfolio kan varje barn se och reflektera över sin utveckling. Det bidrar till att visa respekt för barnets intressen, lek samt vad barnet gör och tycker. Det är även ett underlag vid utvecklingssamtalen.

Musik och rytmik är regelbundna inslag i barnens vardag på Bamsebo. Genom sånger, ramsor, rörelse och instrumentspel tränar barnen motorik, språk, samarbete, koncentration.

En gång i veckan blir det Miniröris, ett jympapass för barn, utvecklat av Friskis&Svettis. Här står rörelseglädjen i centrum och barnen tränar konditorn, styrka, samarbete, kroppsuppfattning, balans och avslappning.

Mycket tid på förskolan spenderas utomhus i skog och natur vilket minskar sjukfrånvaron tack vare minskad smittorisk mellan barnen. Det ger även chans att leka med barn från övriga förskolor då gården till stor del är gemensam.