Vi som arbetar på Bamsebo

På Bamsebo delar föräldrar och pedagoger ansvaret för verksamheten. Pedagogerna har det pedagogiska ansvaret och föräldrarna sköter det administrativa och en del praktiskt arbete. På Bamsebo arbetar vanligtvis sex personer (förskollärare och barnskötare) och schemat sträcker sig över tiden mellan 7:15 och 17.30. Pedagogerna arbetar dels med det pedagogiska arbetet i barngruppen och dels med planering, dokumentering av verksamheten och barnens utveckling, utvärdering, föräldrakontakt etc. Pedagogerna deltar också i föreningens stormöten.

En av pedagogerna är förskolechef och ansvarar för den pedagogiska ledningen och för att verksamheten bedrivs enligt läroplanen, Lpfö 98/10.

Periodvis har vi också praktikanter hos oss.

Vi är titt som tätt i behov av korttidsvikarier. Kontakta vikariegruppen om det låter intressant. Caroline Rydefjord 0707- 448480 eller Magnus Holmgren 0705-633370