Bamsebos verksamhet

Bamsebos mål är att erbjuda en förskolemiljö som är trygg, rolig och lärorik, där varje barn ska utvecklas utifrån sin förmåga och förutsättningar. Verksamheten följer läroplanen för förskolan, Lpfö18

Bamsebos profil är föräldrasamarbete och Storyline.