Verksamhet

Bamsebos mål är att erbjuda en förskolemiljö som är trygg, rolig och lärorik, där varje barn ska utvecklas utifrån sin förmåga och förutsättningar. Verksamheten följer läroplanen för förskolan, Lpfö98/10.

Bamsebos profil är föräldrasamarbete och Storyline.