Föräldrar

Som förälder har man ett betydande ansvar och en stor möjlighet att påverka verksamhetens inriktning i stort. Föräldrarna har ett inflytande på verksamheten genom styrelsearbetet. Frågor diskuteras och beslut fattas vid månadsvisa (ej sommarmånader) stormöten där alla familjer närvarar.

Det praktiska arbetet med att underhålla och utveckla Bamsebo drivs i arbetsgrupperna. Arbetet handlar om allt från att laga trasiga kuddar till att hantera kooperativets ekonomi och personalfrågor. Arbetet är tänkt att delas lika mellan barnets föräldrar.

Arbetet i barngrupp, fördelat på tre eftermiddagar per termin, är också ett tillfälle att prata lite extra med personalen och de föräldrar som hämtar sina barn. Som förälder erbjuds även många andra tillfällen till delaktighet genom Bamsebos traditioner så som vernissage, sommarminnesfika, luciamorgon, föräldrafrukost och teaterföreställningar.

Genom att delta i stormöten, årsmöten och i arbetsgruppernas aktiviteter bidrar man till Bamsebo samtidigt som man får mycket tillbaka – gemenskap med barnen, påverkansmöjlighet och mycket skoj!