Bamsebo föräldrakooperativ – Finnsjövägen 5, 435 41 Mölnlycke – 031-885652 – info@bamsebo.org