Bamsebo Föräldrakooperativ – den flexibla förskolan 

Sedan Bamsebos start 1986 har vi varit en trygg och utvecklande förskola som aktivt arbetar för att anpassa den pedagogiska inriktningen efter varje barns individuella behov med fokus på att utveckla trygga och självständiga barn. Våra medarbetare har ett stort engagemang, många års erfarenhet och bjuder in föräldrar att ha stor delaktighet i val av pedagogiska mål vid varje terminsstart.  

Barngruppen består av barn i åldrarna 1-6 år och för att anpassa pedagogiken efter ålder och behov delas barnen in i tre mindre grupper med två ansvariga medarbetare per grupp; Skuttar, Vargar och Bamsar.  

Naturen som en del av barnens vardag 

Bamsebo är belägen vid Finnsjöns vackra natur med närhet till skog, berg och sjö. Denna natur blir en del av ditt barns vardag, då vi gör regelbundna utflykter och besöker glitterkojan, ostgrottan och våffelstugan, plockar svamp och blåbär, och använder oss av naturen i vår pedagogiska verksamhet. Innergården är stor och varierad och inbjuder till lek och motorisk utveckling.  

Delaktighet, gemenskap och inkluderande pedagogik  

Som förälder till barn på Bamsebo får du möjlighet att vara en del av gemenskapen i en förskola med stor flexibilitet, socialt umgänge och delaktighet i verksamheten. Genom att aktivt vara en del av en föräldradriven förskola får du möjlighet till både insyn och inflytande över ditt barns vardag och du får en relation till pedagoger, ditt barns kompisar och de andra föräldrarna.  

Bamsebo arbetar utifrån Bornholmsmodellen med språkinlärning för att öka varje barns språkliga medvetenhet och läsberedning. Vi använder tecken som stöd och bildstöd för att främja språkutveckling, tydliggöra och strukturera barnens vardag och skapa en gemensam plattform för dialog, samarbete och trygghet.   

Våra pedagogiska mål och olika ämnen vävs in i en storyline där pedagoger och barn aktivt skapar en berättelse tillsammans. Denna berättelse blir en röd tråd under läsåret med spännande händelser och uppgifter att lösa. Barnen får öva teoretiskt så väl som praktiskt och får användning för sin fantasi, kreativitet och problemlösningsförmåga.