Bamsebos mål är att erbjuda en förskolemiljö som är trygg, rolig och lärorik, där varje barn ska utvecklas utifrån sin förmåga och förutsättningar. Verksamheten följer läroplanen för förskolan, Lpfö18. 

Måltidspedagogik 

Med måltiden som utgångspunkt vill vi väcka nyfikenhet och självständiga barn med tilltro till sina egna förmågor. Vi strävar efter att skapa en stressfri och lustfylld social miljö där barnen får ta sig tiden att känna efter hur maten smakar och känns. Vi uppmuntrar till nyfikenhet, testar nya smaker och konsistenser och lär oss om olika råvaror och maträtter, bl.a. genom temaveckor, veckans grönsak och möjlighet att hjälpa till i köket.   

Bornholmsmodellen  

Bamsebo arbetar utifrån Bornholmsmodellen med språkinlärning för att öka varje barns språkliga medvetenhet och läsberedning. Vi använder tecken som stöd och bildstöd för att främja språkutveckling, tydliggöra och strukturera barnens vardag och skapa en gemensam plattform för dialog, samarbete och trygghet.   

Grön Flagg 

Bamsebo är certifierade Grön Flagg medlemmar – en certifiering för skolor och förskolor som arbetar aktivt och långsiktigt med hållbar utveckling i undervisningen och i den dagliga verksamheten. Barnen på Bamsebo deltar aktivt genom bl.a. återkommande skräpplockardagar, arbete med återvinning och kompostering och de olika delarna i kretsloppet.  

Storyline – den röda tråden 

Våra pedagogiska mål och olika ämnen vävs in i en Storyline där pedagoger och barn aktivt skapar en berättelse tillsammans. Denna berättelse blir en röd tråd under läsåret med spännande händelser och uppgifter att lösa.  

Berättelsen gör att kunskapsinhämtningen sker i ett för barnen naturligt sammanhang. Ingredienserna i en storyline är detsamma som i alla berättelser, med en bestämd tid, plats och karaktärer. Barnen lever sig in i de olika karaktärerna och arbetar med dessa som utgångspunkt, med olika uppgifter baserade på barnens ålder och förmågor.  

I en storyline sker undervisningen till största delen genom att pedagogen ställer nyckelfrågor till barnen. Nyckelfrågorna startar olika typer av aktiviteter som gör att barnen funderar vidare och själva ställer frågor. För att berättelsen ska bli spännande krävs att det sker några spännande händelser. Antingen så har pedagogen planerat något överraskande eller också får barnen fantisera kring frågan. 

Storyline bygger på ett förhållningssätt till barnen, inlärning och kunskap där man lägger stor vikt vid att barnens tidigare kunskaper och erfarenheter tas till vara. Förhållningssättet innebär också att pedagogen alltid anstränger sig för att visa barnen och barnens arbete respekt. Barnens praktiska arbete exponeras på ett sätt som lyfter resultatet. 

Integritet  

Bamsebo följer Förskolebrevets riktlinjer, en del av det arbete som den ideella föreningen Tre ska bli Noll bedriver. Förskolebrevets riktlinjer är avsedda att användas som ett stöd i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp på barn. På Bamsebo har vi ett strukturerat och kontinuerligt integritetsarbete med riktlinjer, policys och arbete tillsammans med barnen där de lär sig om integritet och sina rättigheter.