Bamsebo har en blandad barngrupp med 19 stycken barn i ålder 1-6 år.  

I den blandade åldersgruppen är barnen indelade i tre grupper.  

Skuttar, Björnar och Lejon med ca 5-7 barn i varje grupp. 

De olika grupperna har anpassad pedagogisk verksamhet utifrån varje grupps behov varje dag. Men också möjlighet för dem alla att leka och lära tillsammans.