Bamsebo har en blandad barngrupp med 19st barn i ålder 1-6 år  

I den blandade åldersgruppen är barnen indelade i tre ålders kategorier 

Skuttar 1-2 år vargar 3-4 år Bamsar 5-6 år med ca 5-7 barn i varje grupp. 

De olika grupperna har enskild pedagogisk verksamhet utifrån varje åldersgrupps behov varje dag. Men också möjlighet för dem alla att leka och lära tillsammans.